Kategorie vzorů

Zcizit, nebo odicizit?

Obě slově se v běžné mluvě často používají, bohužel ovšem často také nesprávně.

Jaký je tedy rozdíl mezi slovem zcizit a odcizit?

  • Odcizit lze v českém jazyce také označit slovem ukrást. Odcizení (krádež) má svůj právní základ v ust. § 205 trestního zákoníku, podle kterého se krádeže dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a  způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou; čin spáchá vloupáním; bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí; čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, a bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
  • Naopak zcizením se rozumí legální převod majetkového práva z jednoho oprávněného vlastníka na druhého nového oprávněného vlastníka. V občanském zákoníku je koupě/kupní smlouva definována v ust. § 2079 občanského zákoníku tak, že kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 19x, průměr: 4,79)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.