Kategorie vzorů

Smlouva o vytvoření software

Smlouva o vytvoření softwaru.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SOFTWARU

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Objednatel“)

a

ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471,
jednající Romanem Kutilem
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o vytvoření software

uzavřenou dle § 536 a násl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1. PŘEDMĚT SMOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit počítačový program pro vedení účetnictví (dále jen „Program“).
1.2 Program bude vytvořen v souladu s požadavky Objednatele, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
1.3 Program bude Objednateli předán jeho naistalováním do počítače, popř. počítačů Objednatele a včetně jeho předvedení Zhotoviteli do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy.

2. CENA ZA DÍLO
2.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za Program činí 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).1)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Objednatel                                                                                        Zhotovitel

Antonín Marcipán                                                                           Roman Kutil
Alfa s.r.o.                                                                                           ABC, s.r.o.
jednající Antonínem Marcipánem                                                jednající Romanem Kutilem
jednatelem                                                                                       jednatelem

 

1) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 2,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.