Kategorie vzorů

Nájem

Co je nájem? Jak ho charakterizovat, co od něj očekávat? Pronajmout lze vlastně cokoliv, co vlastníte. V budoucnosti vás seznámíme s několika druhy nájemní smlouvy.

Tento článek již nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na jeho aktualizaci naše redakce právě pracuje a o jeho zveřejnění Vás budeme infomovat.

Nájem lze obecně charakterizovat jako právní vztah, na jehož základě přenechává pronajímatel nájemci užívání (braní užitků) věci. Ustanovení § 663 až 684 ObčZ o nájemní smlouvě mají povahu lex generalis, a použijí se tehdy, nestanoví-li zvláštní úprava některých nájemních vztahů jinak (srov. např. § 685 a n. ObčZ). Obchodní zákoník neobsahuje úpravu nájemní smlouvy jako určitého smluvního typu, a proto se nájemní smlouvy mezi subjekty uvedenými v § 261 odst. 1 a 2 ObchZ řídí ve smyslu § 261 odst. 6 ObchZ ustanoveními obč. zákoníku; výjimku představuje smlouva o nájmu podniku (§ 488b a n. ObchZ), smlouva o koupi najaté věci (§ 489 a n. ObchZ) a smlouva o nájmu dopravního prostředku (§ 683 a n. ObchZ). Obecná ustanovení obč. zákoníku o nájemní smlouvě platí zásadně i pro nájem pozemků, nestanoví-li zvláštní předpis jinak (srov. např. zák. č. 229/1991 Sb.). Předmětem N. je věc, která je způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů (§ 118 ObčZ), a současně je svou povahou způsobilá l užívání, resp. k braní užitků. Může jít jak o věc movitou, tak i o věc nemovitou, o věc jako celek, tak i o její část (např. stěna domu k umístění reklamy). N. je pojmově vztahem časově omezeným. Může být především sjednán na dobu určitou (a to buď přímo stanovením doby, nebo jiným způsobem, např. dosažením účelu užívání); dočasnost N. však nevylučuje, aby byla nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou. Úplatností se N. liší od výpůjčky..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.