Kategorie vzorů

Podmínky používání serveru Vzory.cz

Copyright (c) 1998-2005, Jurisnet s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

O používání vzorů, autorských právech, kontaktech a lidech kolem Vzorů.cz

Veškeré dokumenty zveřejněné na serverech pod označením VZORY.CZ nebo JURISNET jsou určeny pro Vás, současně však podléhají autorsko právní ochraně podle platných právních předpisů v České republice. Můžete je využívat pro svou osobní potřebu za podmínky, že tyto dokumenty nebudou kopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači bez předchozích souhlasu společnosti JURISNET, s.r.o. Dokumenty také nesmí být žádným způsobem upravovány. Kopírování nebo reprodukce dokumentů či jejich redistribuce jakýmkoli způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JURISNET, s.r.o. je zakázáno.

O používání vzorů

Sebedokonalejší vzor zpravidla nemůže podchytit specifiku všech možných nebo zamýšlených vztahů a situací. Publikované vzory pochopitelně nemohou nahradit kvalifikovanou právní pomoc poskytnutou advokátem nebo podnikovým právníkem. Mohou Vás ale, na druhou stranu, uvést do problému a mohou ukázat cestu, kterou jiní museli hledat a vyhnout se tak řadě problémů, které je možné při projednávání přehlédnout.
Vzhledem k tomu Vám nemůžeme zaručit vzhodnost publikovaných vzorů či jiných informací umístěných na našich www serverech pro řešení Vašeho konkrétního případu. Zda vzor či publikované informace využijete je vždy plně na Vašem rozhodnutí. Doporučujeme kontaktovat kvalifikovaného právníka. Společnost JURISNET, s.r.o. neodpovídá za škody způsobené nebo související s použitím informací dostupných na těchto serverech.
Zveřejněné dokumenty mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost JURISNET, s.r.o. a autoři dokumentů mohou publikované informace kdykoli podle vlastního uvážení zdokonalovat a měnit.

Blokování reklamy

Obsah a služby severu Vzory.cz jsou čtenářům poskytovány bezplatně a vydavatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje reklamního prostoru.
Pokud blokujete stahování či zobrazování reklamy, omezujete tím financování dalšího rozvoje obsahu, který vám má sloužit. Zamyslete se proto prosím nad tím co děláte. My dáváme obsah a vy přispíváte k jeho financování a rozvoji neblokováním reklamy.

Osobní údaje

Společnost Jurisnet, s.r.o., zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnost Jurisnet s.r.o., s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

Kontakt

Jurisnet, s.r.o.:
Na Šindelce 704
41712 Proboštov
Tel: 723 181 163
Fax: 244 003 220
E-mail: info@vzory.cz

Děkujeme Vám, že jste věnovali svůj čas těmto řádků a přejeme Vám mnoho příjemných chvil při využívání našich serverů.

Mgr. Přemysl Líbal
autor projektu

.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.