Kategorie vzorů

Poukazy za zrušené zájezdy

Včera vláda schválila návrh zákona, dle kterého by cestovní kanceláře mohly za zájezdy zrušené v souvislosti s koronavirovou epidemií namísto vrácení uhrazených záloh vydávat cestovní poukazy s dobou platnosti do 31. 8. 2021.

U mnohých zákazníků, kteří na dovolenou často dlouho šetří a dovolená pro ně znamená významný zásah do rodinného rozpočtu, vyvolává tento návrh zákona značnou nevoli. Cílem tohoto příspěvku je seznámit klienty s navrhovanou úpravou a možnými postupy. Cílem tohoto příspěvku není přezkoumávat soulad návrhu zákona s Ústavou.

HNED NA ÚVOD SI DOVOLÍME UPOZORNIT NA TO, ŽE ZÁKON JEŠTĚ NENÍ PLATNÝ ANI ÚČINNÝ. Zákon byl zatím schválen pouze vládou, nyní jej musí ještě schválit Poslanecká sněmovna, poté Senát a na závěr jej musí podepsat prezident.

ZÁKON SE VZTAHUJE NA ZÁJEZDY S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ OD 20. ÚNORA 2020 DO 31. SRPNA 2020. MOŽNOST VYDÁNÍ CESTOVNÍCH POUKAZŮ NAMÍSTO VRÁCENÍ UHRAZENÝCH PLATEB SE MÁ DLE NÁVRHU ZÁKONA VZTAHOVAT NA PŘÍPADY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU PODLE § 2535 NEBO § 2536 ODST. 1 PÍSM. B) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

Ustanovení § 2535 občanského zákoníku řeší možnost odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka před zahájením zájezdu z důvodu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení, má právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.

Naopak dle ustanovení § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku může od smlouvy o zájezdu odstoupit pořadatel (cestovní kancelář), a to z důvodu, že mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. I v tomto případě má ovšem pořadatel povinnost vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd.

V případě, že smlouva o zájezdu zanikne podle ustanovení § 2533 občanského zákoníku a zákazník zaplatí odstupné, má podle návrhu zákona pořadatel povinnost vydat zákazníkovi na jeho žádost poukaz na zájezd v hodnotě zaplaceného odstupného. Podle ustanovení § 2533 občanského zákoníku platí, že zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli před jeho zahájením, a to i bez udání důvodu. Pro takovéto případy ale bývá většinou sjednáno odstupné, na které se mají právě cestovní poukazy vztahovat. O vydání poukazu může zákazník požádat do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

V případě, že nechcete mít u cestovní kanceláře uloženy peníze do příštího roku a nemáte dosud zaplacené zálohy, doporučujeme zvážit možnost odstoupení od smlouvy dle § 2533 občanského zákoníku, kdy dle navrhovaného zákona má mít zákazník nárok na vydání poukazu za uhrazené odstupné. Samozřejmě je vždy třeba zvážit konkrétní situaci, konkrétní storno podmínky dané cestovní kanceláře. A pokud to bude možné, s výběrem řešení počkat do doby, než předmětný zákon vejde v účinnost.

Návrh zákona dále řeší také uplatňování poukazů a vrácení uhrazených záloh v případě, že zákazník poukaz do 31. 8. 2021 nevyužije. Dále je v zákoně upraven i okruh zákazníků, na něž se nevztahuje, jedná se například o osoby starší 65 let, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.