Kategorie vzorů

Podnět ke kontrolní prohlídce stavby

Jste nájemcem bytové jednotky v obecní bytovce, přičemž máte uzavřenou nájemní smlouvu s následnou koupí. Obec, jako pronajímatel a vlastník, však předmětnou bytovku neudržuje a Vy jako nájemce nemáte právo si provádět opravy, či si je nemůžete dovolit.

Základní informace:

  • § 132 a následující ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Stavební úřad může nařídit vlastníkovi stavby (či stavebního pozemku, zastavěného stavebního pozemku) nezbytné úpravy pokud stavba :
  1. ohrožuje životní prostředí
  2. nepřiměřeně obtěžuje uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi či světelným zářením
  3. má bezpečnostní, požární, provozní a hygienické závady či závady na elektrickém zařízení stavby
  4. v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  5. nemá odpovídající sociální zařízení
  6. nemá účinné odvádění a zneškodňování odpadních vod

Stavební úřad Zbořená Lhota
Eliášova 25
284 01 Zbořená Lhota

 

 

Ve Zbořené Lhotě 1.7.2014

 

Věc: Podnět ke kontrole stavby a zahájení řízení o nařízení údržby

Dobrý den,

jako nájemce obecních bytovek v domě č.p. 179, k.ú. Zbořená Lhota, na pozemku parc.č. 170, se na Vás obracím s podnětem o kontrole stavby – obecních bytovek v domě č.p. 179, k.ú. Zbořená Lhota, na pozemku parc.č. 170 a to v souladu s § 132, odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“, který je ve veřejném zájmu, neboť podle mého názoru se jedná o stavbu podle § 133, odst. 2, písm. c), e) stavebního zákona ohrožující život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, jiné stavby a mohla by způsobit jiné škody či ztráty.

Dne 15.3.2013 bylo zpracováno Posouzení stavebně-technického stavu bytového domu č.p. 179 Zbořená Lhota, okres Zbiroh autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby Josefem Hrudkou, kde bylo jednoznačně konstatováno, že nejpodstatnější problémy spočívají v zachování zdraví a životních podmínek, neboť vzhledem k souvislostem s problémy, jež mají za následek tvorbu plísní, může docházet k velmi vážnému poškození zdraví osob, které tyto prostory užívají a že se tyto prostory mohou následně stát neobyvatelné. Závažné problémy byly také shledány i po stránce statické.

  1. a) Bytová jednotka B1

1) statické problémy:
prolínání vlhkosti do spodních částí obvodového a příčkového zdiva (sklep), propadání podlahy (č. 105 – WC), statické trhliny obvodového zdiva přecházející do stropní konstrukce (č. 108 – obývací pokoj), popraskané sádrokartonové konstrukce (č. 203 – ložnice), statická trhlina v obvodové zdi, zatékání do stropní konstrukce (č. 205 – koupelna + WC), statická trhlina vedoucí v linii, trhliny v SDK konstrukci stropu, sedání podlahy a odtržení nášlapné vrstvy podlahy do obvodových lišt (č. 206 – pokoj).

2) zdravotní rizika:
vznik plísní ve stycích SDK a obvodového zdiva způsobených tepelnými mosty (č.203 – ložnice a č. 206 – pokoj)

b) Společné prostory:

Statické trhliny dlažby podlahy způsobené sedáním podkladních vrstev (č.101 – závětří), propadlá zámková dlažby (č.101a – přístěnek vstupu).

V souladu s § 142, odst. 2 stavebního zákona jsem jako nájemce předmětných bytovek účastník řízení, neboť možné nařízené práce a neudržované části stavby se nacházejí v bytových jednotkách, které mamv nájmu dle Smlouvy o nájmu s následnou koupí ze dne 15.12.2013

V případě, že by kontrolující úředník shledal stavbu nebezpečnou (podle § 132, odst. 3, písm. c), e) stavebního zákona) navrhuji, aby podle § 139, odst. 1 stavebního zákona stavební úřad nařídil vlastníkovi stavby zjednání nápravy v podobě nutné údržby stavby.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

_____________________
Eva Lišková

Příloha:
– Posouzení stavebně-technického stavu ze dne 1.1.2014
– Smlouvy o nájmu s následnou koupí ze dne 15.12.2013

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.