Kategorie vzorů

Návrh na úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem

Úpravu osobního styku,která je nezbytná k tomu,aby se rodič mohl podílet na výchově svého dítěte, nalezneme v § 887 a následujících zákona č.89/2012 Sb. S rostoucími počty rozvedených manželství nabírá tato otázka své důležitosti a vyžaduje tak propracovanou úpravu práv a povinností jak rodiče, tak i nezletilého dítěte. Základním sledovaným faktorem právní úpravy i soudní rozhodovací je praxe je sledování zájmů dítěte.

Rozsah styku dítěte s rodičem je závislý na mnoha faktorech. U dítěte je významným a troufám si tvrdit i nejdůležitějším faktorem, ne však samozřejmě jediným, který by měl být zohledněn, věk. Čím vyšší věk, tím lepší schopnost dítěte vyjádřit svou vůli k danému problému a tím i k tomu, jaký vztah má k rodiči, zda má zájem o setkání, zda jsou schopni společně komunikovat, naplňovat čas, který mají pro sebe a další. S problémem v úpravě styku se setkáme mezi rodiči, u nichž je narušena možnost komunikace. Tací rodiče působí špatným vlivem na své děti, neboť ty jsou svědky častých hádek a nepříjemností. V takových případech poté dochází k soudnímu řízení a dokazování, z jakého důvodu není jednomu z rodičů umožněn styk se svým nezletilým dítětem.

K úpravě styku rodiče s nezletilým dítětem dochází dohodou rodičů a v případě, že není možné se na úpravě dohodnout, rozhodne o úpravě rozsudkem okresní soud v místě bydliště dítěte. Rodiče se musí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům a taktéž mají povinnost vzájemně si sdělit vše, co se týká dítěte a jeho zákonem chráněných zájmů. Není-li tento rozsudek respektován, může soud nařídit výkon rozhodnutí uložením pokuty až do výše 50 000 Kč. V případě, že by i přesto bylo nadále rodiči bráněno ve styku s dítětem, může soud zahájit řízení o změně výchovného prostředí.

Je-li to nutné a v zájmu dítěte, může soud omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo dokonce i tento styk úplně zakázat.

Okresnímu soudu v Benešově

Masarykovo náměstí 223

256 45 Benešov

 

Jméno a příjmení nezletilého dítěte:………………………………………………………………………,……

nar. ………………………,…………………………………………………………………………

bytem  ………………………………………………………………………………………………………………………..

zastoupeného ustanoveným  opatrovníkem  …………………………………………………………………..

 

Rodiče nezletilého:

Jméno a příjmení matky:………………………………………………………………………………………….,..

nar. …………………….,……………………………………………………………………….

bytem …………………………………………………………………………………………………………………..…

Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………………………..,

nar. …………………,…………………………………………………………………………

bytem …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Návrh na úpravu styku

s nezl. ………………………..……………….

 

 

Rozsudkem Okresního soudu v ……………………………….. ze dne …………………….. č.j.: …………………………………… byl(a) nezl. …….……………….…………………….  svěřen(a) do výchovy otce/matky. Otce/matce byla stanovena povinnost přispívat na jeho/její výživu částkou ………..………. Kč měsíčně.

 

Rozsudkem Okresního soudu v ……………………………….. ze dne ……………………..  č.j.: ……………………………………bylo manželství rodičů rozvedeno.

 

 

Důkaz:

–          Rodný list nezletilého dítěte

–          Rozsudek Okresního soudu ze dne, č.j., kterým se dítě svěřuje do péče 1 z rodičů

–          Rozsudek Okresního soudu ze dne, č.j., kterým bylo manželství rozvedeno

 

 

  • Tento návrh je podán z důvodu nemožné domluvy s matkou nezletilého XY. Není mi umožněn styk s nezletilým dítětem ani na jeden den v kalendářním roce.  Matka odmítá veškerou komunikaci se mnou, neplní přání nezletilého o styk se mnou, neposkytne mi nezletilého ani k telefonickému rozhovoru. Dítě nepouští ani na rodinná setkání k mým prarodičům a maří tak možnost mého osobního styku s ním.

 

Důkaz:

–          Výslech matky nezletilého

–          Výslech otce nezletilého

–          Výslech nezletilého dítěte

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento

r o z s u d e k:

 

  1. Otec/matka je oprávněn(a) stýkat se s nezletilým dítětem každý víkend v sudém kalendářním týdnu, vždy od pátku od 16:00 hod. do neděle do 16:00 hod. Jiná úprava platí v obdobích státních svátků a letních prázdnin. V období letních prázdnin po dobu 14 dnů, kdy přesný termín bude sdělen do 30. 5. daného roku, a o vánočních svátcích každý rok dne 25. 12. od 10:00 hod. do 18:00 hod.
  2. Otec/matka je povinen(a) nezletilého ve stanovenou dobu předat otci/matce před místem svého bydliště s nezletilým. Otec/matka je povinen(a) nezletilého ve stanovenou dobu od otce/matky převzít a vrátit ji matce/otci řádně a včas na místě, kde ho/ji od otce/matky převzal(a).

 

V………………………………….. dne ……………………………….

podpis navrhovatele/lky:

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 4,30)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.