Kategorie vzorů

Žaloba na náhradu škody ze zásilky

Komu by se to někdy nestalo? Chcete nechat zaslat babičce dárek k Vánocům nebo si pořídíte nový notebook a kvůli vytíženosti si jej raději necháte dopravit až domů. V dnešní hektické době je objednávání zboží na denním pořádku. Množství zásilek k doručení se společnosti, která zásilku doručuje („zasílatel“), hromadí a v takovém množství je poškození určitého procenta zásilek nevyhnutelné. Co ale dělat v okamžiku, kdy je Vám poškozená nebo znehodnocená zásilka doručena? Kdo za přepravovanou zásilku nese odpovědnost a lze případně nějak uplatnit nárok na náhradu škody?

Ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu tohoto článku, kterým je náhrada škody ze zásilky, osvětlíme si pro lepší orientaci a porozumění problematiku zasilatelství po právní stránce.

Zasílatelstvím se zabývají ust. §§ 2471-2482 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Povinnost provést přepravu zásilky a obstarat s tím další související úkony vzniká zasílateli na základě tzv. zasílatelské smlouvy, která je specifickým druhem smlouvy příkazní. Osobu, která si přepravu objednává, tedy nazýváme příkazce. Zasílatel může svým povinnostem dostát buď prostřednictvím další osoby, tzv. mezizasílatele, nebo může, pokud to neodporuje smlouvě nebo takovouto možnost nevyloučí příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, obstarat přepravu zásilky sám.

Příkazce je povinen mj. informovat zasílatele o obsahu zásilky a o všech skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě. Pokud tak neučiní, nahradí zasílateli škodu, která porušením této povinnosti vznikla.

V situaci, kdy dojde k poškození nebo zničení zásilky, je zasílatel povinen škodu nahradit, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit. Náhradu škody lze v krajních případech vymáhat soudně a to podáním žaloby k příslušnému soudu (obvodní nebo okresní soud v místě sídla zasílatele). Vzor takové žaloby je uveden níže.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 8
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 30. 8. 2015

Žalovaný: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25634,

Žalobce: Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Brno, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

žaloba na náhradu škody ze zásilky

Dvojmo

Přílohy:

1)    Zasílatelská smlouva

2)    Fakturační doklad (doklad o koupi věci)

3)    Výzva k prokázání, že zasílatel škodu nemohl odvrátit

4)    Předžalobní výzva

Žalobce jako příkazce se žalovaným jako zasílatelem uzavřel dne 1. 2. 2015 zasílatelskou smlouvu podle ustanovení § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V této smlouvě se žalovaný zavázal obstarat přepravu, deseti váz z broušeného křišťálového skla, které příkazce koupil od společnosti Beta, s.r.o., IČ: 22334187.

 

Při uzavírání zasílatelské smlouvy byl žalobce výslovně upozorněn, že má obstarat přepravu velmi křehkých věcí. Krabice, ve které měla být přeprava obstarána, byla navíc po tomto upozornění označena výstražným upozorněním zasílatele „fragile“. Při doručení byla však krabice deformovaná a po jejím otevření vyšlo najevo, že obsah byl zcela zničen. Žalobce konstatuje, že dle ustanovení § 2478 občanského zákoníku je zasílatel povinen nahradit škodu, která vznikla při obstarávání přepravy, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit. Na výzvu k prokázání, že škoda byla způsobena tak, že ji žalovaný nemohl odvrátit, ze dne 10. 5. 2015 žalovaný nereagoval. Nereagoval ani na předžalobní výzvu ze dne 10. 7. 2015.

 

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku 50 000,- Kč a náklady soudního řízení“

Petr Mlynář

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.