Kategorie vzorů

Plánovaná výhoda pro novopečené tatínky – Otcovská poporodní péče

Narození dítěte je pro novopečené rodiče významnou událostí. Jakmile je maminka s dítětem propuštěna z porodnice věnuje se péči o dítě pouze ona. Ovšem i tatínek by se mohl po určitou dobu podílet na péči o dítě společně s maminkou dítěte.

V současnosti se v Parlamentu ČR projednává návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), který navrhuje zavedení nové dávky, jež se označuje Otcovská poporodní péče. V návrhu je používán pojem „otcovská“ jako zkratka této dávky. Tento návrh nebyl k dnešnímu dni přijat, stále je ve fázi projednávání.

Účelem této dávky dle důvodové zprávy je posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v prvních týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě a matky krátce po porodu.

Podpůrčí doba

Novopečení tatínkové by po schválení tohoto návrhu mohli zůstat doma s dítětem společně s maminkou po dobu 7 kalendářních dnů.

Do kdy lze dávku využít?

Otcovskou lze využít pouze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, tedy v tzv. šestinedělí nebo od převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Jaká by měla být výše dávky?

Otcovská by se měla poskytovat ze systému nemocenského pojištění ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.

Komu vznikne nárok na dávku?

Nárok na otcovskou bude mít pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Přičemž se za otce bude považovat ten, který je zapsán v matrice v knize narození jako otec dítěte. A dále pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nárok nevznikne partneru matky dítěte, který není otcem dítěte, a to ani v případě, kdy by otec dítěte nebyl znám nebo zemřel.

Vznikne nárok na dávku otci dítěte jako OSVČ?

Otci dítěte, který je osobou samostatně výdělečnou činnou, vznikne nárok na otcovskou, pokud splní podmínku doby účasti na nemocenském pojištění, tj. musí být účasten nemocenského pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Nemocenské pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné na rozdíl od zaměstnanců dobrovolné. Je tedy na jejich zvážení, zda budou účastny nemocenského pojištění a získají s tím spojené výhody či nikoliv.

Lze v současnosti o dávku požádat?

Nikoliv. Návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který by měl zavést Otcovskou poporodní péči je stále ve fázi projednávání v Parlamentu ČR, tudíž k dnešnímu dni nelze žádat o přiznání této dávky.

Pokud bude návrh novely zákona o nemocenském pojištění schválen Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem ČR nabude účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Až tehdy bude možné požádat o přiznání Otcovské poporodní péče.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 2,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.