Kategorie vzorů

Ustanovení správce společné věci z řad spoluvlastníků

Institut správce společné věci upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 1134 a násl. Podle občanského zákoníku platí, že o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Na významných záležitostech se musí shodnout dvě třetiny.

Poměrně praktickou záležitostí je pak možnost ustanovení správce společné věci, a to buď z řad spoluvlastníků či externího správce věci. Správce věci je volen a odvoláván většinou hlasů a má postavení příkazníka. Správce věci dále musí spoluvlastníkům správu věci vyúčtovat a také mu náleží náhrada nákladů, které účelně vynaložil.

Jan Vopálka, nar. 7.1.1986, trvale bytem K Javůrkám 36, 602 00 Brno,

 

Petr Vopálka, nar. 16.8.1988, trvale bytem Pod Viaduktem 193/25, 602 00 Brno,

 

Lucie Vopálková, nar. 9.7.1992, trvale bytem Pod Viaduktem 193/25, 602 00 Brno

 

(dále jen „spoluvlastníci“)

 

se dne 8. dubna 2016 rozhodli o jmenování správce společné věci.

 

  1. Předmět spoluvlastnictví

 

Předmětem spoluvlastnictví je pozemek par. č. 1697/3, k.ú. Královo Pole, okres Brno – město, zapsaném na LV č. 274 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město (dále jen „pozemek“). Každý z výše uvedených spoluvlastníků disponuje podílem o velikosti 1/3 na pozemku.

 

  1. Ustanovení správce

 

1.Na ustanovení správce pozemku se shodli všichni výše uvedení spoluvlastníci. Správce společné věci z řad spoluvlastníků je věci je ustanoven spoluvlastník předmětu spoluvlastnictví – Jan Vopálka, nar. 7.1.1986, trvale bytem K Javůrkám 36, 602 00 Brno (dále jen „správce“), a to s účinností od 8.4.2016.

2.Správce je povinen spoluvlastníkům správu pozemku vyúčtovat a spoluvlastníci jsou zároveň povinni správci nahradit účelně vynaložené náklady.

3.Správa pozemku prostřednictvím správce se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, zejména § 1134 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.Na důkaz svobodně projevené vůle připojují spoluvlastníci a správce svůj podpis.

 

 

 

V Brně dne 8. dubna 2016

 

Jan Vopálka

 

Petr Vopálka

 

Lucie Vopálková

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.