Kategorie vzorů

Podlicenční smlouva

Podlicenční smlouva

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

PODLICENČNÍ SMLOUVA

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Oprávněný“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Nabyvatel“)

tuto

podlicenční smlouvu

v souladu s § 48 a § 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Na základě licenční smlouvy ze dne 4.4.2004 je Oprávněný oprávněn rozmnožovat dílo – píseň „Země na obzoru“, jejíž text a hudbu složil Roman Skočdopole, r.č. 430712/4564, bytem Nová 3, Domažlice (dále také „Autor“ a „Dílo“) a dále je Oprávněný udělit třetí osobě k užití Díla.
1.2 Oprávněný hodlá přenechat Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Oprávněný poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo k vyhotovování rozmnoženin Díla, a to v rozsahu nejvýše 100 rozmnoženin.
2.2 Nabyvatel se zavazuje poskytnout Oprávněnému odměnu 10.000,- Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Oprávněný                                                                                        Nabyvatel

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.