Kategorie vzorů

Licenční smlouva na užití díla sdělováním veřejnosti

Licenční smlouva na užití díla sdělováním věřejnostiTento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽITÍ DÍLA SDĚLOVÁNÍM VEŘEJNOSTI

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Autor“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Nabyvatel“)

tuto

licenční smlouvu na užití díla sdělováním veřejnosti

v souladu s §§ 18 a násl. a § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Autor prohlašuje, že je autorem knihy „Tři roky v úřadě prezidenta“, (dále také „Dílo“) a že jeho užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
1.2 Autor hodlá přenechat Nabyvateli oprávnění k výkonu práva na sdělování Díla veřejnosti za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva na sdělování Díla veřejnosti tím, že souhlasí, aby Dílo bylo vystaveno na internetových stránkách www.knihy.cz, po dobu 1 roku.
2.2 Nabyvatel se zavazuje poskytnout Autorovi odměnu 20.000,- Kč .

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Autor                                                                                                  Nabyvatel

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 3,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.