Kategorie vzorů

Uplatnění dlužného výživného v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení a jeho řešení zejména ve formě konkursu a oddlužení je fenoménem posledních let, stejně je tomu tak v existenci dlužného výživného. Jelikož se nám množí dotazy na téma uplatňování dlužného výživného v insolvenčním řízení (zejména v oddlužení), rozhodli jsme se tomuto tématu věnovat dnešní příspěvek.

Obecně v insolvenčním řízení platí, že veškeré pohledávky je bezpodmínečně nutné do insolvenčního řízení přihlásit, chcete-li alespoň nějakou část dluhu dostat zpět. Nicméně i v této problematice existují výjimky, tedy, že některé pohledávky (dluhy) se do insolvenčního řízení standardní cestou přihlášky pohledávky nepřihlašují.

Jedná se o tzv. Pohledávky za majetkovou podstatou podle ust. § 168 insolvenčního zákona (výdaje insolvenčního správce, daně, cla,…) a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou  (výživné, pracovněprávní pohledávky,…) podle ust. § 169 insolvenčního zákona. Pohledávky z titulu dlužného výživného patří tedy do kategorie pohledávek postavené na roveň pohledávkám za majetkovou. Jedná svou povahou o skupinu pohledávek, které jsou před ostatními pohledávky preferované a které se klasickou cestou ve formě přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlašují.

Tyto pohledávky se uplatňují u osoby insolvenčního správce písemnou formou, přičemž obecné náležitosti takovéhoto uplatnění vyplývají z vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Vyhlášky uvádí obecné náležitosti takto:

a) označení věci, v tomto případě se bude jednat o  „Uplatnění o uplatnění pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou “,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c) označení věřitele, který pohledávku popírá,

d) označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána,

e) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky,

f) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky,

g) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uplatněna, jde-li o popření pořadí pohledávky,

h) seznam příloh popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

i) údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala,

j) datum a podpis.

Dále je nutné písemné uplatnění opatřit přílohami, těmi jsou zejména:

a) listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,

b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí (zejména tedy rozsudek, kterým bylo výživné přiznáno) a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky nebo ve vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň,

c) plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

Literatura:

Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. Praha: Leges, 2011.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 9x, průměr: 4,44)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.