Kategorie vzorů

Rozšíření přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení

Každému se může stát, že do probíhajícího insolvenčního řízení, ve kterém daná osoba vystupuje jako věřitel, přihlásí svoji pohledávku pouze částečně nebo nemůže v daném okamžiku najít důkazy k jejímu prokázání. Proto insolvenční zákon umožňuje již přihlášenou pohledávku dále upravovat.

Základním pravidlem pro přihlašování je to, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Ust. § 192, odst. 4 insolvenčního zákona upravuje možnost změny přihlášené pohledávky, předmětné ustanovení tedy dává možnost věřiteli měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí, avšak pouze do přezkoumání jím přihlášené pohledávky. Je to tedy velmi praktické ustanovení, které umožňuje v podstatě přihlásit pouze část pohledávky, pokud věřitele „tlačí čas“.

 

Městský soud v Praze

pracoviště Slezská

Slezská 9

Praha 2, 120 00

 

V Praze dne 1.9.2015

 

 

Ke sp.zn.: MSPH 19 INS 12345/2015

Věřitel: Radoslav Poctivý, nar. 12.1.1967, trvale bytem Hvězdova 9, Praha 9, 190 00

Dlužník: Spořivá s.r.o., IČ: 124 123 122, se sídlem V Podkroví 1, Praha 1, 110 00

 

 

Rozšíření přihlášené pohledávky věřitele č. 5 do insolvenčního řízení vedeného u nadepsaného soudu pod sp.zn.: MSPH 19 INS 12345/2015

 

 

 

Jednou

Osobně do podatelny soudu

Přihláška pohledávky

Přílohy dle textu

 

 

 

 

Věřitel č. 5 v insolvenčním řízení vedeného u nadepsaného soudu pod sp.zn.: MSPH 19 INS 12345/2015 tímto využívá svého práva daného mu ust.§ 192, odst. 4 insolvenčního zákona a rozšiřuje svou přihlášku pohledávky, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Svou přihlášku pohledávky rozšiřuje v termínu daného mu insolvenčním zákonem k její změně a to do doby jejího přezkoumání insolvenčním soudem.

 

                                                                                                    Radoslav Poctivý

                                                                                                                 podpis

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.