Kategorie vzorů

Lichva dle NOZ

V novém občanském zákoníku (tedy zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, obecně užívanou zkratkou nového občanského zákoníku je o.z., případně NOZ) je lichva definována jako smlouva, kde je evidentní  hrubý nepoměr majetkové hodnoty k vzájemnému plnění a kdy při uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé smluvní strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění v hrubém nepoměru tak, jak jsem ho popsal výše v souladu s § 1796 o.z. Takto nový občanský zákoník konstruuje institut lichvy, jež budeme rozebírat v akcentech na úroky.

Bohužel v právním řádu České republiky nemáme zakotven strop pro úroky. Ani nový občanský zákoník nám nic bližšího, než obecnou definici hrubého nepoměru neposkytuje. Musíme tedy vycházet zejména ze soudní praxe, která nám poskytla určité mantinely pro „běžnou“ výši úroků či tzv. RPSN (což je míra nákladů ze smlouvy (úvěru) za jeden rok, přičemž zahrnuje veškeré platby/náklady spojené s předmětnou smlouvou).

Z předmětných judikátů lze obecně shrnout, že nejprve je nutné porovnat roční úrokovou sazbu s ostatními poskytovateli úvěru (zejména s bankami) v době sjednání úvěru a pokud podstatně převyšuje (například čtyřnásobně) horní hranici sazeb, jedná se o lichvu a tato skutečnost způsobuje neplatnost v souladu se zákonem. Lichvářský úrok je judikaturou nesporný ve výši 60% ročně a výš, nicméně obecná „podezřelá“ hranice je nad 30% úroku ročně (vychází to i z návrhů zákonů, kde měl být ukotven strop ve výši 30% roční sazby).

Bohužel není v právní nauce ani právní praxi rozhodnuto o tom, zda-li lichva způsobuje absolutní nebo relativní neplanost, převažuje však názor, že spíše se bude jednat o neplatnost relativní..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.