Kategorie vzorů

Oddlužení krok za krokem (2.část)

V první části jsme se seznámili se základními podmínkami, které je nutné splnit, aby mohl být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení. V tomto příspěvku se budu zaobírat způsoby oddlužení (nebo také formami oddlužení).

Způsoby oddlužení

Insolvenční zákon (dále jen „IZ“) zná dva zcela rovnocenné způsoby oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře.

Návrh na způsob oddlužení podává sám dlužník, přičemž ale záleží spíše na uvážení věřitelů, jakou formu oddlužení zvolí (§402 IZ), přičemž v případě fyzických (spíše nemajetných) osob se ve většině případu přistupuje k oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře.

a) Zpeněžením majetkové podstaty:
Zpeněžení majetkové podstaty dlužníka spočívá v jednorázovém zpeněžení jeho majetku formou dražby (týká se to majetku, který dlužník nabyl až do okamžiku, kdy bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno rozhodnutí o schválení oddlužení). Tento způsob je méně využívaný.

b) Plnění splátkového kalendáře:

Druhá možnost, častější, je možnost splnění části svého dluhu tzv. plněním splátkového kalendáře. Dlužník bude nepřetržitě po dobu 5ti let plnit soudem stanovený splátkový kalendář, přičemž minimálně musí splnit 30% svých dluhů. Je nutné ovšem zohlednit fakt, na který soud velice dbá, že při rozpočtu každoměsíčních splátek musí dlužníkovi zůstat absolutní minimum stanovené zákonem. (pro výpočet výše nezabavitelné částky či pravděpodobné výše splátek lze použít kalkulátor na http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html či na www.vyplaty.cz ). V případě, že jeho každoměsíční příjmy nejsou dostatečné – lze jako poslední možnost uzavřít např. s příbuzným smlouvu o důchodu, kde lze někoho zavázat, že vám bude na splátky v rámci plnění splátkového kalendáře přispívat. Smlouva o důchodu, resp. její vzor, je dostupný na našem webu.

V případě, že dodrží soudem uložený splátkový režim, dá dlužník soudu návrh na osvobození od placení pohledávek, což znamená, že je dlužník osvobozen od všech svých dluhů vzniklých do okamžiku schválení oddlužení..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.