Kategorie vzorů

Oddlužení krok za krokem (1.část) – právní stav k 1.1.2014

Statistiky bohužel pro občany České republiky neukazují příznivé výsledky. V dnešní době čím dál více lidí upadá do velkých finančních potíží. Jak se s touto situací právně vypořádat. Co vše je nutné podniknout, připravit a prokázat? Oddlužení se budeme věnovat v několik článcích. Nyní vám přinášíme první z nich.

1. Co je oddlužení a jaké jsou podmínky?

Oddlužení, neboli osobní bankrot, je způsob řešení úpadku (či hrozícího úpadku) pro ty, kdož se do úpadku nedostali v rámci své podnikatelské činnosti.

Oddlužení je tedy řešení zbavení se dluhů pro fyzické osoby – které nemají dluhy z podnikání a právnické osoby, které nejsou podle zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání.  Jedinou výjimkou dovozenou soudním rozhodováním je situace, kdy je dlužník pouze držitelem živnostenského oprávnění ( a jeho dluhy jsou výlučně soukromé) nebo kdy dlužník  začne  podnikat z důvodu obstarávání  prostředků, které hodlá využít na jeho oddlužení.

V případě úspěšného oddlužení dojde k „novému startu“, kdy je dlužník osvobozen od všech svých dluhů a jeho věřitelé (osoby, kterým dlužník dluží) jsou částečně uspokojeni.  Hlavním cílem je však zapojení dlužníka do aktivního ekonomického života bez dluhů.

Pojem „úpadek“

Zákon, který tuto problematiku upravuje je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Aby mohl být dlužník oddlužen musí být v tzv. úpadku.

V úpadku je dlužník když má dle § 3 insolvenčního zákona:

a)     více věřitelů – musí tedy existovat, alespoň 2 osoby, kterým dlužník dluží

b)     peněžité závazky jsou více než 30 dní po lhůtě splatnosti – základním kritériem pro splnění této podmínky je „platební neschopnost“, tj.  objektivně nelze své závazky platit (nelze zaměňovat s neochotou je zaplatit)

c)     platební neschopnost – jak bylo naznačeno výše, tak se musí jednat o objektivní neschopnost zaplatit své peněžité závazky – platební neschopnost se prokazuje zastavením plateb podstatné části svých peněžitých závazků nebo jejich neplnění po dobu delší než 3 měsíce, či není možné dosáhnout splnění všech svých dluhů exekucí  – tj. majetek je menší než výše dluhů (zde stačí, když je splněna jedna z uvedených podmínek)

Aby byl dlužník v úpadku musí být splněny všechny podmínky – tj. více věřitelů, peněžité závazky po době splatnosti více než 30 dní a platební neschopnost.

Zákon dále pracuje ještě s pojmem „hrozící úpadek“ (§3, odst. 4 insolvenčního zákona), jedná se o situaci, kdy je jasné, že je „těsně“ před úpadkem, čili že v nejbližší době úpadek objektivně nastane. I v tomto případě, je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, kterým se budeme zabývat později.

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.