Kategorie vzorů

Osoba insolvenčního správce jako procesního subjektu insolvenčního řízení

Jedním z procesních subjektů insolvenčního řízení je tzv. osoba insolvenčního správce. Právní úpravu insolvenčních správců nalezneme jednak v insolvenčním zákoně ( zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) a zákon o insolvenčních správcích (zák. č. 312/2006 Sb.,). Insolvenčním správcem je osoba (fyzická, nebo právnická), která je oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce.

Insolvenčním správcem může být, podle insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, fyzická osoba s oprávněním vykonávat činnost jako insolvenční správce, veřejná obchodní společnost či zahraniční společnost (demonstr.) Nejčastěji se v praxi setkáme s insolvenčním správcem jako fyzickou osobou.

Mimo “běžného” insolvenčního správce jsou take tzv. hostující insolvenční správce (insolvenční správce, který je státní příslušník státu Evropské unie a má podle práva svého státu oprávnění vykonávat činnost insolvečního správce), předběžný insolveční správce (vykonává svou činnost před rozhodnutím o úpadku), oddělený insolvenční správce (insolveční správce, který je vyloučen pro určitý okruh pravomocí), zvláštní insolvenční správce (insolvenční správce, který může řešit zvlášť složitá insolvenční řízení) a případně dle teorie i zástupce insolvenčního správce. Nad insolvenčními správci vykonává dohled Ministerstvo spravedlnosti, které také vede jejich seznam a je garantem jejich odborné způsobilosti.

Ust. § 36 insolvenčního zákona stanovuje základní povinnost insolvenčního správce a to, že je povinen při výkonu výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, je povinen vyvinout veškeré usilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Dále je v povinen v zájmu věřitelů dáti přednost před zájmy vlastními či zájmy cizích osob. Základním poslaním insolvečního správce je tedy postup v zájmu věřitelů a jejich maximálního uspokojení v insolvenčním řízení. Pokud insolvenční správce nebude řádně plnit své povinnost uložené mu zákonem a v insolvenčním řízení, je možné ho odvolat či vyloučit.

Insolvečního správce jmenuje ze seznamu správcu vedeného Ministerstvem spravedlnosti pro každé insolvenční řízení soud. Proti tomu rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání je oprávněn podat dlužník, věřitelé uplatňující své pohledávky v insolvenčním řízení nebo případně státní zastupitelství..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.