Kategorie vzorů

Institut tzv. „šikanózního“ insolvenčního návrhu

Institut tzv. šikanózního insolvenčního návrhu (návrhu odmítnutého pro zjevnou bezdůvodnost) byl do insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.,) začleněn novelizací tohoto zákona (zákonem č.334/2012 Sb.,) s účinností ke dni 1.listopadu 2012. Institut je v insolvenčním zákoně začleněn zejména pod § 128a tohoto zákona. Jedná se o institut chránící proti „šikanování“ dlužníka věřitele pomocí podaného (věřitelského) insolvenčního návrhu. Insolvenční soud je podle novely insolvečního zákona tedy oprávněn odmítnout insolvenční návrh podaný věřitelem, pokud je zjevně bezdůvodný.

Zjevnou bezdůvodnost insolvenční zákon definuje a vymezuje výkladovými ustanoveními §128a, odst. 2, písm. a), b), c) insolvenčního zákona takto:

Insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže:

a) insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží – například pokud by dokládal pohledávku, kterou vzal zpět a neuplynula doba 6 měsíců od možnosti jejího nového podání (§129, odst. 2 insolvenčního zákona),

b) jde o insolvenční návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo

c) jeho podáním insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka – například, pokud by se věřitel snažil insolvenčním řízení nahradit civilní a případné následující exekuční řízení.

Podmínky pro „splnění“ bezdůvodnosti nejsou kumulativní, soud může odmítnout insolvenční návrh a označit ho tedy za šikanózní, pokud věřitel naplnění alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Pokud insolvenční soud shledá insolvenční návrh podaný věřitelem jako šikanózní, může insolvenční soud uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby za jeho podání zaplatil pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.