Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: pracovní poměr

Jak ukončit pracovní poměr?

Dotaz: Již skoro 3 roky pracuji u jedné společnosti, ale teď kvůli finanční situaci chci práci změnit. Byla jsem již na několika pohovorech, ale po domluvě se šéfy ve staré práci jsem se dozvěděl, že oni mě z práce nepustí dokud si nenajdou náhradu nebo po uplynutí 2-měsíční výpovědní lhůty. Ale nikdo na mě v nové práci nebude čekat 2 měsíce. Jak mám tuto situaci řešit?  Celý článek

Můžeš pracovat jinde – ne však proti mně

Konkurenční doložka je dohoda, v níž se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na tom, že určitou dobu po skončení jeho pracovního poměru nebude vykonávat práci, která by mohla ohrožovat činnost zaměstnavatele – např. pokud by to znamenalo, že zaměstnanec bude využívat znalosti a zkušenosti, které u zaměstnavatele získal a které nejsou běžně dostupné, což by pak pro zaměstnavatele znamenalo zvýšenou konkurenci. Celý článek

Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn

Jeden z nejvíce používaných typů jak ukončit pracovní poměr se zaměstnancem. Pokud bude chtít Váš zaměstnavatel s Vámi ukončit pracovní poměr z tohoto důvodu, je nutné, aby k organizační změně opravdu došlo. Musí zde být tedy příčinná souvislost mezi organizační změnou a Vaší výpovědí. Celý článek

Oznámení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru

V případě, že zaměstnanec dá zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zruší neplatně pracovní poměr okamžitě či ve zkušební  době, může zaměstnavatel bez zbytečného odkladu písemně zaměstnanci oznámit, že trvá na tom, aby  zaměstnanec dále konal svou práci a pracovní poměr pak trvá i nadále ( § 70 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Pokud zaměstnavatel netrvá na tom, aby u něj zaměstnanec nadále pracoval, končí pak pracovní poměr uplynutím výpovědní doby či dnem, uvedeným ve zrušení pracovního poměru, a to i když výpověď byla podána neplatně ( § 70 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Celý článek

Dohoda o společné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčování

Zákoník práce od 1.1.2007 již výslovně nijak neupravuje institut tzv. společné hmotné odpovědnosti (jako dříve § 176 odst. 1 věty druhé zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce), nicméně v dalších svých ustanoveních se s kontinuitou tohoto institutu počítá (např. v ustanoveních o odstoupení od smlouvy či inventarizaci). Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.