Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: kupní smlouva

Výhrada lepšího kupce

Uzavřením kupní smlouvy s výhradou nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí (auto, pračka, televize aj.) tři dny a u nemovitých věcí (pozemek, stavba aj.) jeden rok od uzavření smlouvy.

Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu. Celý článek

Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží

Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží je žalobou z oblasti závazkového práva, jež upravuje Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Uzavřou-li dvě strany mezi sebou závazek, vzniká mezi nimi tzv. závazkový právní poměr, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti, které si smluvní strany (v našem případě prodávající a kupující) mezi sebou ujednaly a práva a povinnosti, vznikající přímo ze zákona. Celý článek

Kupujete nemovitost? Pozor na soudcovské zástavní právo a exekuce

V exekuci sice nemůže být prodán majetek někoho jiného než dlužníka. Ale to, zda se jedná o majetek dlužníka či ne se posuzuje ke dni podání návrhu na zahájení exekuce. Může se tedy stát, že podepíšete kupní smlouvu a podáte návrh na vklad Vašeho vlastnického práva k nemovitosti prodávajícího v mezidobí mezi podáním návrhu na nařízení exekuce na prodávajícího a nařízením exekuce. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.